Vrány

Na rozlehlých polích kolem Kralup n.Vl. vykrádají sadbu. Hitchcock.