Nadační fond Děti a rodina

Pro Sofii jsem vyrobil logo a založil další wordpressový web, tentokráte pro nadaci pomoci potřebným dětem.

nadacedetiarodina.cz